menu icon menu icon
werkgeversverklaring logo

Start met het invullen
van de werkgeversverklaring

of
Direct invullen

Informatie werknemer

U heeft van uw hypotheekadviseur de link naar deze werkgeversverklaring gekregen omdat u bij uw werkgever een werkgeversverklaring moet opvragen in verband met een hypotheekaanvraag.

 1. Geef de link die u van uw hypotheekadviseur kreeg voor deze online werkgeversverklaring, door aan uw werkgever.
 2. Vraag uw werkgever om met behulp van deze site de werkgeversverklaring voor u in te vullen, te printen, te ondertekenen, en het ondertekende origineel aan u te geven.
 3. Lever de origineel ingevulde werkgeversverklaring in bij uw hypotheekadviseur.
Start met invullen

Informatie werkgever

Op deze website maakt u voor uw werknemer eenvoudig een werkgeversverklaring aan ten behoeve van een hypotheekaanvraag.

 1. Start met invullen van de werkgeversverklaring.
 2. Vul alle velden in die op het scherm staan.
 3. Houdt u bij het invullen rekening met de aandachtspunten zoals hieronder genoemd.
 4. Heeft u alles ingevuld, klik dan op de knop "volgende"
 5. Klik op de pdf-link "download werkgeversverklaring". De werkgeversverklaring wordt nu als pdf geopend op uw scherm.
 6. Print deze werkgeversverklaring ter ondertekening (met blauwe inkt) en afstempeling.
 7. U kunt optioneel deze werkgeversverklaring als pdf lokaal opslaan voor uw eigen administratie.
 8. Vul de laatste gegevens voor ondertekening met pen (blauwe inkt) in:
  • U ondertekent altijd onderaan de werkgeversverklaring. Vul hierbij ook de naam, plaats en datum van ondertekening in. Vergeet niet u uw firma-stempel te plaatsen.
  • Onderaan het formulier vult u ook de naam en het telefoonnummer in van de contactpersoon bij uw werkgever via wie bank aanvullende informatie kan opvragen.
  • Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband, dan moet u ook de ondertekening van de categorie “verklaring voortzetting dienstverband" apart ondertekenen en voorzien van een bedrijfs-stempel.
Start met invullen

Aandachtspunten

Aandachtspunten bij het invullen van de werkgeversverklaring

Algemeen

 • De verklaring moet door één persoon ingevuld en ondertekend zijn.
 • Wilt u de verklaring invullen met één en dezelfde pen? Twee verschillende kleuren accepteren wij niet.
 • Correcties, zoals doorhalingen en tipp-ex, zijn niet toegestaan. Als u een fout heeft gemaakt bij het invullen, is er dus geen andere mogelijkheid dan een nieuw formulier in te vullen.
 • U moet alle vragen invullen of aankruisen.

Gegevens werkgever

 • Bij naam werkgever vult u de volledige naam in van de organisatie waarmee de medewerker de arbeidsovereenkomst heeft, dus niet de eventuele handelsnaam.
 • Bij adres werkgever mag u zowel het vestigingsadres als een eventueel postbusnummer invullen.
 • Let op: de postcode die u vermeldt, moet horen bij het adres. Dus postbusnummer, dan ook graag de postcode van de postbus. Of vestigingsadres - dan ook graag de postcode van het vestigingsadres.
 • Vermeld waar mogelijk het vast telefoonnummer. Heeft uw organisatie géén vast telefoonnummer, vult dan een mobiel nummer in.

Gegevens van uw werknemer

 • Bij naam werknemer vult u ook de meisjesnaam in als daar sprake van is.
 • De datum indiensttreding moet gelijk zijn aan de datum die in de arbeidsovereenkomst en op de salarisstrook staat.
 • De functie moet exact gelijk zijn aan de functie die op de salarisstrook staat. Het is dus niet voldoende dat voor iedereen duidelijk is dat hetzelfde bedoeld wordt, zoals bijvoorbeeld “logistiek medewerker" en “medewerker magazijn", of dat functies in dezelfde salarisschaal zitten.

Aard van het dienstverband

 • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband moeten de vermelde begin- en einddata gelijk zijn aan de data in de arbeidsovereenkomst.
 • Wilt u alle vragen invullen of aankruisen?
 • Dit geldt ook voor het veld Directeur/aandeelhouder. Het is voor veel medewerkers vanzelfsprekend dat ze geen directeur of aandeelhouder zijn, maar toch verzoeken we u dat in dit veld echt aan te vinken

Verklaring voortzetting dienstverband

 • Deze rubriek moet u invullen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband.
 • Wilt u de rubriek volledig invullen en apart ondertekenen?

Inkomen

 • Het bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12 maal het salaris dat vermeld staat op de ingeleverde salarisstrook, of 13 maal als sprake is van een vierwekelijks salaris.

Toekomstige salarisstijging

 • Heeft u bij het invullen van de werkgeversverklaring alvast rekening gehouden met een toekomstige salarisstijging? Dan verzoeken we u op briefpapier van de firma te verklaren per wanneer de stijging ingaat en dat de stijging onherroepelijk is.

Parttimer

 • Vult u het werkelijke salaris in, dus het bedrag op parttime basis, niet op basis van fulltime.

Vakantietoeslag

 • De vakantietoeslag wordt berekend zoals in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, dus bijvoorbeeld als 8% van het bruto jaarsalaris. Bij vakantiebonnen moet de totale waarde van de bonnen ingevuld worden over de afgelopen 12 maanden.

Onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk

 • Als structureel sprake is van een onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk, dan vult u in de totale uitkering van de afgelopen 12 maanden in. “Structureel" wil zeggen dat algemeen bekend is dat onregelmatigheid, provisie of overwerk bij de functie hoort.

13e maand of eindejaarsuitkering

 • Een vaste uitkering, zoals een 13e maand of eindejaarsuitkering, is vast als die onvoorwaardelijk in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Overig inkomen

 • Als u overig inkomen opgeeft, dan moet dit ook van structurele aard zijn. U geeft in dat geval ook het bedrag over de laatste 12 maanden op.

Leningen/loonbeslag

 • Van een onderhandse lening of loonbeslag zal meestal geen sprake zijn. Wilt u deze rubriek toch volledig invullen. U vult ook een onderhandse lening in als er sprake is van bijvoorbeeld een fietsplan of pc-prive project.

Ondertekening

 • De ondertekening moet volledig zijn en voorzien van een bedrijfsstempel. Als u niet beschikt over een bedrijfsstempel, moet u dit op briefpapier van het bedrijf verklaren. Wilt u deze stempelverklaring door dezelfde persoon laten ondertekenen die ook de werkgeversverklaring ondertekent? Een voorbeeld van een stempelverklaring treft u hier aan.

Informatie intermediair

 1. Geef de link naar de online werkgeversverklaring door aan uw klant.
 2. Vraag de klant deze link door te geven aan zijn werkgever met het verzoek via deze tool de werkgeversverklaring in te laten vullen, printen, ondertekenen, en het getekende origineel van zijn/haar werkgever te ontvangen. Uw klant overhandigt vervolgens de origineel ingevulde werkgeversverklaring u.
 3. Controleer of de werkgeversverklaring volledig en juist is ingevuld conform NHG-vereisten. Is dit niet het geval, laat dan uw klant vragen zijn werkgever een nieuwe werkgeversverklaring invullen.
 4. Scan en upload de werkgeversverklaring (via HDN of via omgeving van de geldverstrekker of 4 serviceprovider).
 5. Bewaar de origineel ingevulde werkgeversverklaring in het klantdossier.
Start met invullen