menu icon menu icon

Verklaring geen stempel in verband met werkgeversverklaring

Hieronder treft u een voorbeeld/concept-brief

Aan wie het betreft.

Plaats: Datum: Betreft: Verklaring over bedrijfsstempel

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verklaar ik dat wij niet in het bezit zijn van een bedrijfsstempel.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Naam: Handtekening Functie: Email adres: Telefoonnummer:
Download de voorbeeldbrief
Terug naar hoofdpagina